Hukankulma

Käytännöt

Kodissamme on yhteisesti sovitut yleiset pelisäännöt päivittäisistä ja viikoittaisista toiminnoista lapsen tai nuoren ikä- ja kehitystasosta sekä yksilöllisistä tarpeista riippuen. Säännöllisten kasvatuskeskustelujen tavoitteena on ohjata lasta/nuorta ikätasonsa mukaisesti vastuunkantamiseen ja oikeuksiensa sekä velvollisuuksiensa ymmärtämiseen. Kotitöihin osallistuminen sekä normaalien arkirutiinien noudattaminen opettaa lapselle/nuorelle normaalia elämää ja tukee kasvua.

Perhekodin vanhempien ympärivuorokautisella läsnäololla ja välittämisellä luodaan sijoitetuille nuorille perusturvallisuus ja asetetaan pysyvät rajat. Tarkoituksemme on tukea lapsen/nuoren persoonallisuuden kehitystä löytämällä ja tukemalla hänen vahvuuksiaan, kannustamalla harrastuksiin ja motivoimalla koulunkäyntiin. Haluamme tukea lapsen eheytymistä tarjoamalla korjaavia kokemuksia ja elämyksiä turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden avulla. Näin ollen teemme myös tiivistä yhteistyötä sijoittajakunnan, biologisten vanhempien, sukulaisten, koulun, neuvolan ja muiden sidosryhmien kanssa.